Tuyển dụng

Kỹ Sư Xây Dựng (Kỹ Sư QS) – Hiệu lực đến 31/12/2021

Kỹ Sư Xây Dựng (Kỹ Sư QS) – Hiệu lực đến 31/12/2021

Ngày đăng: 15 - 06 - 2021

Số lượng: 4 người Nơi làm việc: Bình Dương – Đồng Nai – Vũng Tàu Mô tả công việc – Kiểm soát khối lượng ( khối lượng thanh tóa A-B, Khối lượng thanh toán Thầu phụ..) – Kiểm soát...

Kỹ sư xây dựng (Kỹ sư hiện trường) – Hiệu lực đến 31/12/2021

Kỹ sư xây dựng (Kỹ sư hiện trường) – Hiệu lực đến 31/12/2021

Ngày đăng: 15 - 06 - 2021

Số lượng: 15 người Nơi làm việc: Bình Dương – Đồng Nai – Vũng Tàu Mô tả công việc: –  Giám sát, kiểm tra thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công tại công trường –...

Copyright © 2019 HAI DANG THAI BINH Co., Ltd. All Rights Reserved.